Fiber

Här kan du se vad som gäller för anslutning till

vårt fibernät

Luddingsbo byalag &

Luddingsbo Västra Villaförening

Ordinarie teckning för fiber är avslutad och kanalisation har anlagts till alla fastigheter som tecknat sig för en aktiv eller passiv anslutning.


Fastigheter som inte tecknat sig för någon anslutningsform har valt att ställa sig utanför, men där vi bedömer efteranslutning möjlig tillämpas följande priser:


Aktiv anslutning  10.000:-

+ byalagets genomsnittliga kostnad för huvudnätet 6.000:-

+ tillkommande grävkostnad från närmaste skåp, material och ev övriga kostnader.


Passiv anslutning är inte längre något fördelaktigt alternativ då fördelarna med samförläggning inte längre finns. 


Byalaget gör en uppskattning av de tillkommande kostnaderna om så önskas.OBS! Vi har noterat att fastighetsmäklare anger "möjlighet till fiberanslutning" eller "fiber finns i tomtgräns" för fastigheter som inte deltagit i fibernätet och saknar kanalisation. Anslutning av sådan fastighet kan bli mycket kostsam - kontrollera därför med byalaget vad som gäller för den aktuella fastigheten.
Kontakta oss säkrast på e-post: info@luddingsbo.netBlanketter

Observera att två avtal skall lämnas in till Byalaget:

Ett avtal med byalaget och

Ett avtal med Söderköpings kommun


Avtal med byalaget efteranslutning

Avtal med Söderköpings kommun 


 Ifyllda avtal skall skickas till:

Luddingsbo byalag

c/o Robert Berggren

Mekanikusvägen 14

605 96 Norrköping


Dokument