Villaföreningen

Luddingsbo byalag &

Luddingsbo Västra Villaförening

Här finns kontaktinformation

och aktuella dokument och händelser

Luddingsbo Västra Villaförenings styrelse

och övriga funktionärer


Namn

Funktion

Telefon

E-post

Malin Bager

Ordförande


malin_bager@hotmail.com

Håkan Klarin

Kassör


hawkan@hawkan.net

David Wennermark

SekreterareLennart Lundström

ledamotThomas Frisk


TILLSYNSMÄN FÖR ALLMÄNNINGARNA


Jimmy Paulinger

Hans Bager

Claes Karlström

Boulesektionen

ledamot

Mekanikusvägen

Nivellörsvägen

Signalvaktarvägen

Festplatsen
-- Information --